Thursday, February 20, 2020

รายชื่อผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม

ผู้จัดการทีม คุณ สุพัฒน์ ธรรมเพชร   
หัวหน้าผู้ฝึกสอน คุณ ไพโรจน์ สง่าพล  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คุณ วรรณนพ สง่าพล 
ส.อ. พงศธร บุญสิงห์ 
เจ้าหน้าที่ทีม  
ประชาสัมพันธ์ทีม