Thursday, February 20, 2020

พงศาวดารเมืองพัทลุง

20101101-pongsawadan

เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์และตำนานบอกเล่าความเป็นมาของเมืองพัทลุง มี 2 ฉบับ ฉบับแรกคือพงศาวดารเมืองพัทลุงที่จัดไว้ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 53 ซึ่งรวมพงศาวดาร 3 เมือง คือ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา พระยาสวัสดิ์คีรีได้บันทึกไว้ว่าท่านได้ต้นฉบับมาจากพระยารัตตัญญู (สว่าง ณ พัทลุง) แต่เมื่อยังเป็นหลวงบุรีบริบาล ผู้พิพากษาศาลเมืองนครศรีธรรมราช

Read more: พงศาวดารเมืองพัทลุง

ประวัติจังหวัดพัทลุง

phatthalung-history
 
จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย ( พุทธศตวรรษที่ 13 –14 )

Read more: ประวัติจังหวัดพัทลุง

livescore
webboard
vdo clips
images